Číhání na medS předmluvou Zdeňka Horner
Vydáno vlastním nákladem v počtu jednoho sta výtisků
Praha 2001

Mlčenlivé krize srovnalostí

banalit mezní krize křížů
mezi řezy řízných let
v depresi třídních podobenek
vznášet se a touhou lpět
křižovat mříže každým městem
hrát slepou strunu: beznaděj
o přízeň přišla drzá skepse
o hlavu, myslí na příděl
jen pro umění srovnalostí
srovnávat krok a hýkat s davem
je v mozku příliš nedbalosti
je ráno, co svědí, co mlčí lademPředmluva

Od stop událostí jednoduše smyslných až k vírům vážně smyslných postojů k životu: „nastal čas / vzdávání se myšlenek“; tam všude najdete sebeironii poety, obklopenu samostatností předmětů, které jsou sice personifikovány, ale přitom se neosobně starají samy o sebe: „a sekyra bezzubě si leští / zuby“. Automatická samota. Bez začátku a konce k nám nepřetržitě promlouvá ve svižných a rozjařených rytmech.

Kvalitní rýmy tvoří nenápadné stínové básně, podtrhují však vždy význam té zjevné původní linie; a proto jsou vždy vhodné k opakovanému čtení, neříkejme tomu složitost, nedokážeme na ni napoprvé ukázat, většinou ani nechceme.

Mně osobně nejvíc oslovila báseň Víra z Nestandardu, kterou lze chápat také jako Výraz nestandardu, poetovy verše inspirují vlastní potuchy o pojmenování věcí, stavů a vzrušujících událostí.

Zdeněk HornerDoslov

Strach je nutností boje o přežití, strach lovce i loveného. Ve strachu je krása, v bolesti je síla. Abyste mohli číhat na med, je třeba být ve zvláštním duševním rozpoložení. Je třeba srovnat krok, nikdy nesmíte sami sebe předběhnout, a přitom musíte být vždy o krůček a o myšlenku jinde. Číhat na nejvzácnější ovoce – to je především o vás samých. Nestaňte se jen hloupou obětí tohoto věčného lovu.

Petr Olmer