Jak se točil Den kozy

Den kozy

dokumentární film
Vlasty Kozáka
a jeho přátel

zpět na úvodní komentář

Film Den kozy byl natočen během několika málo hodin na v únoru 2003. Přestože se k časovým omezením přidala i omezení technická, podařilo se zachovat základní linii filmu čistou a bez větších kazů. Vzory Dne kozy je možno a nutno spatřovat především v dílech Býval jsem mladistvým intelektuálem a Rok ďábla.

Samotné natáčení bylo velmi dramatické. Produkční našeho narychlo vytvořeného filmového štábu byl úplně bez peněz a co pět minut vykřikoval, že on tohle platit rozhodně nebude. Režisérka si musela neustále zjednávat klid na place, neboť skrze diskusi neukázněných herců nebyly slyšet její pokyny (ubrat na výraze!, přidat na výraze!).

Scénář pětiminutového filmu byl sepsán během pouhých patnácti minut. Totální neexistence technického zázemí nutila herce, aby si své repliky následně opisovali z originálu scénáře na své vlastní papíry. Samotnému natáčení byly vyhrazeny pouhé dvě hodiny, které zpestřovala kamera s vybitými bateriemi. Protože nebyl čas na nabíjení, byli jsme nuceni točit pouze v okolích elektrických zásuvek – nebyly totiž k dispozici ani prodlužovačky. Pochopitelně si nikdo nebyl schopen zapamatovat svůj text.

Protože premiéra snímku byla ohlášena hned na druhý den ráno, bylo nutné film sestříhat a otitulkovat v noční směně. To se podařilo i přesto, že kamera začala stávkovat a odmítla přehrávat delší než půlminutové souvislé úseky.

Zadání Zimní filmové školy HM 2003

Slavný Kazoo Orchestra je na zájezdu v Paříži. Po večerním koncertě členové orchestru zjistí, že ze svého hotelového pokoje zmizel dirigent a ekonomka s pokladnou, ve které byly všechny peníze. Natočte nejvýše pětiminutový film vycházející z této situace.