Den kozy

Den kozy

dokumentární film
Vlasty Kozáka
a jeho přátel

Libor Juříček
Michaela Kodetová
Petr Olmer
Štěpán Lacina
Jiří Vedral

4 Studios Productions
AllStars Production

© 2003

Krátký film Den kozy je prvním dokumentem, který seznamuje české publikum s dosud nepříliš známou a přitom nebezpečnou chorobou, které se česky trochu nepřesně říká syndrom výškové fixace. Tuto chorobu jako první na světě popsal známý český lékař a vědec Prof. Vlasta Kozák, ve kterém jsme zároveň nalezli poutavého popularizátora, který dokáže i nejsložitější otázky lékařského výzkumu podat srozumitelně a přitom věcně a korektně.

Samotný dokument Den kozy je žánrově prolnut: kromě vysvětlení samotné choroby se podařilo vyslechnout i některé členy orchestru, na jehož zájezdu byl syndrom výškové fixace poprvé zaznamenán a popsán. Ba co víc, podařilo se nám získat i unikátní dobové amatérské záznamy. Den kozy tak není jen dokumentem vzpomínek, ale zároveň i autentickým malým dramatem.

Autoři dokumentu děkují všem, kteří se o této citlivé záležitosti nebáli promluvit na kameru.Film o filmu: Jak se natáčel Den kozy