výuka

Petr Olmer, MFF UK

19.02.2007

Podmínky získání zápočtu

Podmínky platí pro obě mé skupiny.

- zapsání v Grupíčku

- získání alespoň 42 bodů

 

V průběhu semestru se budou psát čtyři testy, termín bude ohlášen vždy týden předem. Každý test bude obsahovat pět otázek a ke každé otázce nabídku možných odpovědí, z nichž alespoň jedna je správná. Správné zodpovězení otázky se hodnotí plus dvěma body, špatné mínus jedním bodem, nezodpovězení žádným bodem. Pokud by součet bodů za celý test byl záporný, je test hodnocen 0 body. Za testy je možné získat nejvýše 40 bodů.

 

Na posledním cvičení se bude psát písemka. Za ni bude možné získat nejvýše 40 bodů.

 

Opravná písemka nebude. Neúčast na závěrečné písemce z vážných (např. zdravotních) důvodů bude řešena individuálně.

 

Získání zápočtu je nutná podmínka ke složení zkoušky.

Petr Olmer, 19.02.2007, 7:33:00, trvalý odkaz,

Komentáře (0)

Přidání komentáře