výuka

Petr Olmer, MFF UK

2.11.2007

2. přednáška (10. října)

Úvod do multiagentních systémů.

Definice agenta a multiagentního systému (jedna z mnoha definic).

Klíčové problémy problematiky.

Reaktivní, proaktivní a sociální agenti.

Vlastnosti agentů.

Agenti vs. objekty: autonomní, chytří, aktivní.

Intencionální systémy (Dennett, Husserl).

Agenti jako abstrakce.

Nebyli jste na přednášce?

Wooldridge, kapitoly 1 a 2 

Čtení

J. M. Bradshaw: Introduction to Software Agents. (strany 1-18)
A. H. Bond, L. Gasser: A Survey of Distributed Artificial Intelligence. (strany 1-12)

Domácí úloha

žádná 

Petr Olmer, 2.11.2007, 14:08:00, trvalý odkaz,

Komentáře (0)

Přidání komentáře