výuka

Petr Olmer, MFF UK

6.12.2007

9. přednáška (5. prosince 2007)

Shrnutí symbolické a reaktivní architektury, agentově-orientované programování. Hybridní architektury. BDI agenti.

Shrnutí samostudia Wooldridge.

Hybridní architektury — kombinace symbolické a reaktivní. Horizontální či vertikální uspořádání agentů/vrstev.

BDI agenti — samostudium. Prostudujte si a na příští přednášku přijďte připravení.

Samostudium

Wooldridge: knížka plus totéž jako slajdy — v nich je zajímavý postupně budovaný algoritmus (v knížce je jen finální verze). Logika BDI agentů je téma až pro příští semestr.

Domácí úloha

Podívejte se na některý z projektů Rodneyho Brookse a ve třech odstavcích mi o něm napište — jak na vás působí, jak asi využívá reaktivní architekturu apod. Pozor, stránka není ve Firefoxu příliš stabilní.

Petr Olmer, 6.12.2007, 22:58:00, trvalý odkaz,

Komentáře (0)

Přidání komentáře