výuka

Petr Olmer, MFF UK

23.12.2007

10. přednáška (12. prosince 2007)

Strategie BDI agentů. Multiagentní hry.

Strategie výběru BDI agentů: slepá, jednoduchá, otevřená.

Multiagentní hry na principu 2x2 (2 agenti, 2 akce). Matice zisků.

Dominantní strategie, Nashova rovnováha, Pareto optimální řešení.

Bordův protokol.

Domácí úlohy

1. Sestrojte matici zisků hry 2x2, ve které budou dvě Nashovy rovnováhy a tři Pareto optimální řešení.

2. Zamyslete se nad paradoxem překvapivé písemky a napište mi svůj názor na jeho řešení. (Zajímá nás agentový pohled — například je pro řešení podstatné, zda si agent žák uvědomí, že je učitel ve sporu, a pokud ano, musí mu to vadit?). Jde spíše o esej, doporučená délka dva tři odstavce; v žádném případě neočekávám kompletní žešení (pokud jej ovšem máte, sem s ním).

Petr Olmer, 23.12.2007, 21:35:00, trvalý odkaz,

Komentáře (0)

Přidání komentáře