výuka

Petr Olmer, MFF UK

6.04.2008

14. přednáška (3. března 2008)

Vyjednávání.

Jak vyjednávat rozdělení úkolů mezi agenty. Vyjednávání v individuálně racionálním kvadrantu.

Monotónní ústupkový protokol: Dva agenti podávají simultálně své návrhy. Shoda nastává v okamžiku, kdy návrh druhého není pro prvního horší než jeho vlastní návrh (nebo naopak). V dalších kolech se mohou návrhy jen sbližovat nebo zůstat totožné. Pokud v jednom kole ani jeden agent neustoupil, vyjednáváí končí neúspěšně.

Zeuthenova strategie: Při vyjednávání propočítáváme rizika agentů (kolik ztratí, když akceptuje dohodu, kolik ztratí, když nedojde k dohodě). Čím delší je vyjednávání, tím menší je ochota riskovat. Kro v daném kole méně riskuje, měl by ustoupit, ale pouze tak, aby se riziko převážilo na druhého agenta.

Petr Olmer, 6.04.2008, 19:45:00, trvalý odkaz,

Komentáře (0)

Přidání komentáře