výuka

Petr Olmer, MFF UK

6.04.2008

16. přednáška (31. března 2008)

Spolupráce.

Spolupráce agentů různých zájmů vs. distribuovaný systém / paralelismus. Rozhodování v run-time.

Princip "tabule".

CDPS — Cooperative Distributed Problem Solving.  Dekompozice problému, řešení podproblémů, syntéza odpovědi.

Problém destruktivní interakce.

Task sharing a result sharing. Contract Net.

Koordinované chování nemusí být vynuceno kooperativní akcí.

Nutnost mutual belief při kooperativní akci.

 

Petr Olmer, 6.04.2008, 19:53:00, trvalý odkaz,

Komentáře (0)

Přidání komentáře