výuka

Petr Olmer, MFF UK

6.04.2008

Domácí úkol 1

Koordinace pomocí norem.

Představte si agenty pohybující se na dvourozměrném poli — šachovnici. Na každém políčku může být nejvýše jeden agent. Agent se může pohnout o jedno políčko ve čtyřech základních směrech.

Agenti mají různé cíle (cílem je vždy dojít na nějaké zadané políčko).

V tomto prostředí existuje norma definující "jednosměrnou silnici", jde o cestu pokrývající všechna políčka. Tato norma tedy určuje pro každé políčko jeho následníka, a agenti se mohou pohybovat pouze po této silnici. Zároveň je určeno, že žádný agent se nesmí zdržet na jednom políčku delší než zadanou dobu. Taková norma zajišťuje, že každý agent za nějakou dobu dojde do svého cíle.

V čem je tato norma špatná? Navrhněte lepší normu pohybu po šachovnici a odůvodněte, v čem je lepší.

Deadline: neděle 20. dubna 2008. 

Petr Olmer, 6.04.2008, 20:12:00, trvalý odkaz,

Komentáře (0)

Přidání komentáře