výuka

Petr Olmer, MFF UK

1.05.2008

20. přednáška (28. dubna 2008)

Logiky pro MAS. Modální logika epistemickým pohledem. Epistemická logika.

Důsledky modálních axiomů pro agentové systémy. Rozlišování znalostí a domněnek (S5, slabý S5). Pozitivní a negativní introspekce.

Epistemická logika. Distribuované systémy, globální stav jako důsledek lokálních stavů. Běhy, pointy. Ekvivalence nerozlišitelných stavů. Sémantika operátoru K.

Common knowledge, distributed knowledge.

Příprava diskuse na příští týden: Aplikace MAS — najděte nějakou (pro vás) zajímavou existující aplikaci MAS, prostudujte ji a připravte si o ní krátké povídání.

Petr Olmer, 1.05.2008, 10:45:00, trvalý odkaz,

Komentáře (0)

Přidání komentáře