výuka

Petr Olmer, MFF UK

20.05.2008

Domácí úkol 4

Vyjednávání.

Jsou dáni tři agenti A, B, C. Každý z nich má přístup k nějakým zdrojům. Úkolem agentů je najít zdroj, ke kterému mají všichni přístup. Domluva probíhá vždy ve dvojicích a v kruhu A, B, C, A, B, ..., přičemž protokol určuje, že agent, který je na řadě, navrhne právě jeden zdroj následujícímu agentovi, a ten nabídku přijme nebo odmítne. Další návrh už (v obou případech) podává následující agent.

Jaký bude průběh protokolu? Ukažte na příkladu, kde A má zdroje 1, 2, 3, B má zdroje 1, 3 a C má zdroje 2, 3. 

Deadline: 3. června 2008. 

Petr Olmer, 20.05.2008, 11:25:00, trvalý odkaz,

Komentáře (0)

Přidání komentáře