P~O        Chinin        Gramec        Kulturníček        Povídky        Agent        Přehled.net        Versus    

     hudba | 6.06.2005, 21:38:00

Arvo Pärt: Tabula rasa (1/6)

Úvod.

Tabula rasa (miniseriál):
1. díl: Úvod
2. díl: Ludus. Gradace.
3. díl: Tutti, concertino solo a generální pauzy.
4. díl: Číselné vztahy a dynamika gradace.
5. díl: Kadence. Coda.
6. díl: Silencium ve zkratce. Závěr. Prameny a literatura.

Arvo Pärt patří mezi celosvětově známé postavy vážné hudby. Narodil se roku 1935 v Estonsku, kde byl uznáván jako plodný autor filmové hudby, ale zároveň podrobován cenzuře ve své volné tvorbě, což ho dohnalo v roce 1980 k emigraci. Dodnes žije a tvoří v Německu.

Po prvních pokusech v neoklasickém stylu (ještě za studií na konzervatoři v Talinu) byl prvním estonským skladatelem, jenž užil seriální kompoziční techniky (Nekrolog, 1960). Obdobně jako na počátku šedesátých let v Československu a v celém východním bloku jsou i Pärtova šedesátá léta spojena s usilovným hledáním nového vyjadřovacího jazyka.

Záhy po serialistickém období pro sebe objevuje princip koláže (Collage sur B.A.C.H., 1964). V dlouhé pauze mezi lety 1971-1976, kdy téměř přestal komponovat, intenzivně studuje gregoriánský chorál, středověkou heterofonii, renesanční polyfonii, a ve svém vlastním hudebním jazyce tuto zkušenost přetavuje do tzv. stylu Tintinnabuli (latinsky zvonky, orig. Tintinnabulation).

Pärt říká: „…vše, co je nepodstatné, odpadá… Zjistil jsem, že stačí, když se krásně zahraje jenom jediná nota… Vytvořil jsem nejprimitivnější materiál – s triádou, s jednou specifickou tonalitou. Tři noty triády jsou jako zvony. Proto tomu říkám Tintinnabuli… je to útěk do dobrovolné chudoby.“

Askeze je Pärtovi blízká i v osobním životě, nějaký čas dokonce trávil v klášteře. Tato radikální změna ve způsobu vyjadřování nebyla v rámci hudebního světa 70. let ojedinělá, jiným způsobem se o „novou jednoduchost“ pokoušeli i další skladatelé (např. Górecki nebo již dříve minimalismus v Americe). Tímto předělem nastoupila do evropského hudebního prostoru postmoderna.

Tabula rasa, dvojkoncert pro dvoje housle, smyčcový orchestr a preparovaný klavír, je vedle Fratres nejznámějším dílem tohoto asketického období. Byla napsána roku 1977, dedikace patří houslistům Tatjaně Gridenkové a Gidonu Kremerovi a dirigentovi Erimu Klasovi.

Tento dvojkoncert má dvě kontrastní věty. První, Ludus v a moll, začíná nejvyšším a4 v houslích a graduje, druhá, Silentium, celá v d moll a dvakrát delší než věta prvá, celou dobu postupně klesá až k nejnižšímu E1 kontrabasů a rozplyne se v tichu. Ludus je psáno ve formě concerta grossa, forma Silentia směřuje k postupnému rušení, destrukci hudby.

píše Kateřina Koutná
další díl: Ludus. Gradace.


link


Ohlasy


Přidání ohlasu
Ctěné jméno:


E-mailová addresa:


URL vašich stránek:


Ohlas:


Z obsahu vybíráme

Dopis Iljovi Hurníkovi

Bída české operní publicistiky

Landa pro český národ

Upadá trh s nahrávkami?

Má vlast (přímý přenos)

Arvo Pärt: Tabula rasa (1/6)

Kdy napsal Kryl Bratříčka?

Ohlasy P. T. obecenstva

Poslední dobou v redakci hraje

B. Martinů: Šach králi

A. Dvořák: Polednice

M. Kabeláč: Symfonie č. 4

A. Vivaldi: Čtvero ročních období

P. I. Čajkovský: Piková dáma

W. A. Mozart: Don Giovanni

G. Mahler: Symfonie č. 10

G. Mahler: Symfonie č. 7

J. Brahms: Symfonie č. 1

G. Mahler: Symfonie č. 1

F. Mendelssohn: Symfonie č. 4

P. I. Čajkovský: Symfonie č. 6

J. Sibelius: Symfonie č. 5

G. Puccini: Tosca

L. Bernstein: West Side Story

A: Dvořák: Stabat Mater

L. van Beethoven: Klavírní koncert č. 5

G. Mahler: Symfonie č. 6

Nové disky v redakci

J. Sibelius: Symfonie č. 5, 7 (Davis)

D. Bedford: Two poems

C. Cardew: The Great Learning

M. Lindberg: Aura, Engine

M. Steinberg: Symfonie č. 1

T. Willems: Enemy in the Figure, Of Any If And, Pas./Parts

P. Lieberson: Drala, Accordance, Ziji, Fire

M. Lambert: Airs de cour

L. Boulanger: Žalmy

D. Milhaud: Les Choéphores

A. Honegger: Symfonie č. 5

A. Roussel: Bacchus et Ariane

Časopisy k nahlédnutí
(výpůjčka domů není možná)

Gramophone
unikátní britský časopis o vážné hudbě

Harmonie
česky o vážné hudbě, jazzu a world music

HIS Voice
o současné hudbě

Nárazník
blog Adama Javůrka o hudební publicistice

Tam-Tam
časopis Hudební mládeže ČR


bloguje.cz
Counter

| zprávy | inserce | hudba | soutěž | ostatní |

sezony

04/06
02/06
01/06
12/05
11/05
09/05
08/05
07/05
06/05
05/05
04/05
03/05
01/05
12/04
11/04
10/04
09/04
08/04
07/04
06/04
05/04
04/04
03/04
02/04
01/04
12/03
11/03
10/03
09/03
08/03

Uvaděči mají nařízeno nepouštěti nikoho za jednotlivých čísel do koncert. síně.

P. T. obecenstvo se upozorňuje, že veškeré koncerty začínají přesně v určenou hodinu.

Prosíme, aby dámy laskavě odložily klobouky v šatně.