P~O        Chinin        Gramec        Kulturníček        Povídky        Agent        Přehled.net        Versus    

     hudba | 1.07.2005, 17:08:00

Arvo Pärt: Tabula rasa (4/6)

Číselné vztahy a dynamika gradace.

Tabula rasa (miniseriál):
1. díl: Úvod
2. díl: Ludus. Gradace.
3. díl: Tutti, concertino solo a generální pauzy.
4. díl: Číselné vztahy a dynamika gradace.
5. díl: Kadence. Coda.
6. díl: Silencium ve zkratce. Závěr. Prameny a literatura.

Číselné vztahy v gradační části první věty

Různý výklad mohou nabízet první dva takty celé skladby; a a a4 ff v obou houslích solo v prvním taktu a šestnáctidobá G.P. v druhém taktu. Toto dvoutaktí je nejlépe vnímat jako jakousi předehru/nultou variaci, a to v návaznosti na strukturu každé z variací.

Avšak pro demonstraci číselných vztahů, na které se teď chceme zaměřit, je lepší vytvořit si druhou koncepci členění variací: nechť první G.P. jest přidružena již k první variaci a předehrou budiž zůstaven pouze první takt skladby. Číselné poměry délek jednotlivých složek této části budou vypadat následovně:


x/2 takt
4/4 takt
5/4 takt
6/4 takt
počet dob
znějící hudby
nárůst
počtu dob
č. variace
G.P.
tutti
tutti
soli
I.
16 dob
6x
1x
1x
35
-
II.
14 dob
10x
-
3x
58
+23
III.
12 dob
12x
1x
4x
77
+19
IV.
10 dob
16x
-
6x
100
+23
V.
8 dob
18x
1x
7x
119
+19
VI.
6 dob
22x
-
9x
142
+23
VII.
4 doby
24x
1x
10x
161
+19
VIII.
2 doby
30x
—> kadence
120
-41
celkem
72 dob
812


1. G.P. se každou variaci zkracuje o 1/2 takt (dvě doby)
2. tutti:
- v lichých variacích stoupá o dva 4/4 takty
- v sudých variacích stoupá o jeden 4/4 takt
3. concertino solo:
- v lichých variacích stoupá o jeden 6/4 takt
- v sudých variacích o dva 6/4 takty
- v lichých částech je navíc ještě jeden úvodní 5/4 takt
- liché variace jsou vždy o 19 dob delší (odpovídá to dvěma 4/4, jednomu 5/4 a jednomu 6/4 taktu)
- sudé variace jsou delší o 23 dob (čtyři 4/4 a dva 6/4 takty, absence 5/4 taktu)

Pro pořádek uvádíme tabulku s číselnými vztahy, pokud bychom první generální pauzu nechali nepřidruženou.


4/4 takt
5/4 takt
6/4 takt
x/2 takt
počet dob
znějící hudby
nárůst
počtu dob
č. variace
tutti
tutti
soli
G. P.
0.
-
-
1x
16 dob
6
-
I.
6x
1x
1x
14 dob
35
+29
II.
10x
-
3x
12 dob
58
+23
III.
12x
1x
4x
10 dob
77
+19
IV.
16x
-
6x
8 dob
100
+23
V.
18x
1x
7x
6 dob
119
+19
VI.
22x
-
9x
4 dob
142
+23
VII.
24x
1x
10x
2 doby
161
+19
VIII.
30x
—> kadence
-
120
-41
celkem
72 dob
818


Dynamická gradace

Po úvodním fortissimu v prvním taktu a generální pauze začíná od pianissima důsledný dynamický vzestup procházející postupně celou gradační částí až opět k fortissimu.

Nejvýmluvněji to opět ukáže tabulka:

tutti
soli
č. variace
pp
p
mp
mf
f
ff
pp
p
mp
mf
fff
I.
x
x
x
x
II.
x
x
x
x
III.
x
x
x
x
IV.
x
x
x
x
V.
x
x
x
x
VI.
x
x
x
x
VII.
x
x
x
x
VIII.
x
x
x
x
(v kadenci)


píše Kateřina Koutná


předchozí díl: Tutti, concertino solo a generální pauzy.
další díl: Kadence. Coda.


link


Ohlasy


Přidání ohlasu
Ctěné jméno:


E-mailová addresa:


URL vašich stránek:


Ohlas:


Z obsahu vybíráme

Dopis Iljovi Hurníkovi

Bída české operní publicistiky

Landa pro český národ

Upadá trh s nahrávkami?

Má vlast (přímý přenos)

Arvo Pärt: Tabula rasa (1/6)

Kdy napsal Kryl Bratříčka?

Ohlasy P. T. obecenstva

Poslední dobou v redakci hraje

B. Martinů: Šach králi

A. Dvořák: Polednice

M. Kabeláč: Symfonie č. 4

A. Vivaldi: Čtvero ročních období

P. I. Čajkovský: Piková dáma

W. A. Mozart: Don Giovanni

G. Mahler: Symfonie č. 10

G. Mahler: Symfonie č. 7

J. Brahms: Symfonie č. 1

G. Mahler: Symfonie č. 1

F. Mendelssohn: Symfonie č. 4

P. I. Čajkovský: Symfonie č. 6

J. Sibelius: Symfonie č. 5

G. Puccini: Tosca

L. Bernstein: West Side Story

A: Dvořák: Stabat Mater

L. van Beethoven: Klavírní koncert č. 5

G. Mahler: Symfonie č. 6

Nové disky v redakci

J. Sibelius: Symfonie č. 5, 7 (Davis)

D. Bedford: Two poems

C. Cardew: The Great Learning

M. Lindberg: Aura, Engine

M. Steinberg: Symfonie č. 1

T. Willems: Enemy in the Figure, Of Any If And, Pas./Parts

P. Lieberson: Drala, Accordance, Ziji, Fire

M. Lambert: Airs de cour

L. Boulanger: Žalmy

D. Milhaud: Les Choéphores

A. Honegger: Symfonie č. 5

A. Roussel: Bacchus et Ariane

Časopisy k nahlédnutí
(výpůjčka domů není možná)

Gramophone
unikátní britský časopis o vážné hudbě

Harmonie
česky o vážné hudbě, jazzu a world music

HIS Voice
o současné hudbě

Nárazník
blog Adama Javůrka o hudební publicistice

Tam-Tam
časopis Hudební mládeže ČR


bloguje.cz
Counter

| zprávy | inserce | hudba | soutěž | ostatní |

sezony

04/06
02/06
01/06
12/05
11/05
09/05
08/05
07/05
06/05
05/05
04/05
03/05
01/05
12/04
11/04
10/04
09/04
08/04
07/04
06/04
05/04
04/04
03/04
02/04
01/04
12/03
11/03
10/03
09/03
08/03

Uvaděči mají nařízeno nepouštěti nikoho za jednotlivých čísel do koncert. síně.

P. T. obecenstvo se upozorňuje, že veškeré koncerty začínají přesně v určenou hodinu.

Prosíme, aby dámy laskavě odložily klobouky v šatně.