P~O        Chinin        Gramec        Kulturníček        Povídky        Agent        Přehled.net        Versus    

     hudba | 5.09.2005, 22:14:00

Arvo Pärt: Tabula rasa (5/6)

Kadence. Coda.

Tabula rasa (miniseriál):
1. díl: Úvod
2. díl: Ludus. Gradace.
3. díl: Tutti, concertino solo a generální pauzy.
4. díl: Číselné vztahy a dynamika gradace.
5. díl: Kadence. Coda.
6. díl: Silencium ve zkratce. Závěr. Prameny a literatura.

Kadence

Celá předchozí gradační část v podstatě připravuje nástup kadence. Ta přichází ve chvíli, kdy v gradaci první části věty už není kam dále stoupat. Najednou se zastaví čtvrťová pulsace přítomná v celém předchozím úseku, v sólech a klavíru nastoupí sice velmi rychlá figurace (předepsáno presto possibile), ale po celou dobu trvání kadence klesající prodlevy v orchestru spíše evokují dojem jakéhosi neklidného zastavení.

(audio) — dvě hvězdičky v notovém záznamu značí arpeggiato, presto possibile

Klesání je pouze na úrovni melodické, dynamika je stále ve fortissimu. To vše netrvá dlouho, je to nejkratší úsek první věty (88 dob, 4/4 takt). V posledním taktu této části se klesání zastaví na souzvuku a-c-e, který je zahuštěn tónem h a přechází do cody.

Coda

Závěrečná část je výrazovým, dynamickým, harmonickým a melodickým vyvrcholením nejen první věty, ale i celé skladby. Toto minutu trvající inferno je předepsáno Meno mosso, méně pohyblivě (sic!) a notováno je v 6/4 taktu. Hlavní úlohu zde má opět concertino, které v obou paralelních hlasech po celou dobu hraje zběsilé sextolové figurace, jejichž melodie je postupně zahušťována od oktávových skoků po terciové běhy, a to i harmonicky. Pod těmito figuracemi opět začne tepat čtvrťová pulsace.

(audio) zahušťování figurace od oktávových skoků...

(audio) ... po terciové běhy

Z harmonického hlediska tvoří coda gradační oblouk, kdy po vstupním akordu, který anticipuje dosud neobjevené tóny dis (/es) a fis, nastane harmonický návrat k a moll (fis zůstává "viset" v basech) v druhém taktu cody.

(audio)

Ale hned od třetího taktu zde začínají přibývat tóny, které naznačil úvodní akord (es v orchestrálním doprovodu, enharmonicky zaměnitelné s dis z úvodního akordu). Jakmile je es (a následně v pátém taktu cody fis) exponováno v orchestru, v následujícím taktu jej nalezneme i ve figuracích sólových houslí.

Hudba takto graduje až do devátého taktu cody, kde se objevují dosud nevídané harmonické funkce, jako například kombinace durové subdominanty s lidickým akordem, což je už na hony vzdáleno onomu nevinnému souzvuku tintinnabuli.

Poté přichází harmonická krystalizace (tři takty). V třináctém taktu se běsy zastaví tam, kde to celé začalo (a4 a a v houslích solo), a do konce věty (22 a 1/4 doby) nás vyprovodí katarzní souzvuk tintinnabuli (a-c-e) ve forte-fortissimu (audio).

píše Kateřina Koutná


předchozí díl: Číselné vztahy a dynamika gradace.
další díl: Silencio ve zkratce. Závěr. Prameny a literatura.


link


Ohlasy

[1] 04.11.2005, 09:26:52 siostry-m - web
piękna muzyka,tak jak siostry lubią.:0)

[2] 06.11.2005, 22:31:02 witold
ktore siostry?


Přidání ohlasu
Ctěné jméno:


E-mailová addresa:


URL vašich stránek:


Ohlas:


Z obsahu vybíráme

Dopis Iljovi Hurníkovi

Bída české operní publicistiky

Landa pro český národ

Upadá trh s nahrávkami?

Má vlast (přímý přenos)

Arvo Pärt: Tabula rasa (1/6)

Kdy napsal Kryl Bratříčka?

Ohlasy P. T. obecenstva

Poslední dobou v redakci hraje

B. Martinů: Šach králi

A. Dvořák: Polednice

M. Kabeláč: Symfonie č. 4

A. Vivaldi: Čtvero ročních období

P. I. Čajkovský: Piková dáma

W. A. Mozart: Don Giovanni

G. Mahler: Symfonie č. 10

G. Mahler: Symfonie č. 7

J. Brahms: Symfonie č. 1

G. Mahler: Symfonie č. 1

F. Mendelssohn: Symfonie č. 4

P. I. Čajkovský: Symfonie č. 6

J. Sibelius: Symfonie č. 5

G. Puccini: Tosca

L. Bernstein: West Side Story

A: Dvořák: Stabat Mater

L. van Beethoven: Klavírní koncert č. 5

G. Mahler: Symfonie č. 6

Nové disky v redakci

J. Sibelius: Symfonie č. 5, 7 (Davis)

D. Bedford: Two poems

C. Cardew: The Great Learning

M. Lindberg: Aura, Engine

M. Steinberg: Symfonie č. 1

T. Willems: Enemy in the Figure, Of Any If And, Pas./Parts

P. Lieberson: Drala, Accordance, Ziji, Fire

M. Lambert: Airs de cour

L. Boulanger: Žalmy

D. Milhaud: Les Choéphores

A. Honegger: Symfonie č. 5

A. Roussel: Bacchus et Ariane

Časopisy k nahlédnutí
(výpůjčka domů není možná)

Gramophone
unikátní britský časopis o vážné hudbě

Harmonie
česky o vážné hudbě, jazzu a world music

HIS Voice
o současné hudbě

Nárazník
blog Adama Javůrka o hudební publicistice

Tam-Tam
časopis Hudební mládeže ČR


bloguje.cz
Counter

| zprávy | inserce | hudba | soutěž | ostatní |

sezony

04/06
02/06
01/06
12/05
11/05
09/05
08/05
07/05
06/05
05/05
04/05
03/05
01/05
12/04
11/04
10/04
09/04
08/04
07/04
06/04
05/04
04/04
03/04
02/04
01/04
12/03
11/03
10/03
09/03
08/03

Uvaděči mají nařízeno nepouštěti nikoho za jednotlivých čísel do koncert. síně.

P. T. obecenstvo se upozorňuje, že veškeré koncerty začínají přesně v určenou hodinu.

Prosíme, aby dámy laskavě odložily klobouky v šatně.