P~O        Chinin        Gramec        Kulturníček        Povídky        Agent        Přehled.net        Versus    

     hudba | 7.06.2005, 14:56:00

Arvo Pärt: Tabula rasa (2/6)

Ludus. Gradace.

Tabula rasa (miniseriál):
1. díl: Úvod
2. díl: Ludus. Gradace.
3. díl: Tutti, concertino solo a generální pauzy.
4. díl: Číselné vztahy a dynamika gradace.
5. díl: Kadence. Coda.
6. díl: Silencium ve zkratce. Závěr. Prameny a literatura.

Ludus. Gradace

V první větě se střídají tutti (smyčcový orchestr a klavír) a concertino solo (dvoje housle). Věta je opsáním jednoho velkého oblouku vystavěného zcela za účelem vygradování. Celá je v a moll a plně odpovídá zásadám Tintinnabuli; významné jsou tu (až na jednu výjimku v codě) pouze tóny tónického kvintakordu a moll.

Ludus můžeme rozdělit na tři základní části; první si pracovně můžeme označit jako gradaci. V té leží těžiště první věty. Druhou část tvoří kadence, kterou charakterizuje klesající tendence a vypjatý výraz. Pro codu, třetí a závěrečnou část první věty, je charakteristický harmonický oblouk směřující od harmonického zahušťování k postupné krystalizaci vedoucí zpět k tónickému kvintakordu a moll, kterým věta končí.

Gradace je též nejrozsáhlejší (8 částí, 818 dob); kadence (88 dob) a coda (102 dob) zaujímají dohromady asi pětinovou délku věty. Během těchto třech částí postupně skladba narůstá v několika rovinách:

- melodicky (prodlužování úseků „hudby“, přidávání jednotlivých tónů diatonické řady),
- harmonicky (především v codě),
- rytmicky (sólový hlas v gradaci),
- dynamicky (od pp na počátku gradace až k fff v kadenci) a
- výrazově (od šestnáct dob trvajícího ticha v prvním úseku gradace po vypjaté figurace v codě).

Gradace

Stěžejní část první věty. Pärt zde sebevědomě pracuje s tichem v hudbě. Nadepsána je Con moto (s pohybem), ¼ = cca 120. Skládá se z osmi dílů, které v souladu s výkladem Paula Hilliera budiž nazvány variacemi. Variace mají vždy stejnou strukturu a průběh, pouze se stupňují ve smyslu dynamickém a v poměru ticha/hudby, a to na přísném principu číselných vztahů.

Je až s podivem, jak takto do detailu racionálně vykonstruovaná hudba působí emocionálně. Slovy Arvo Pärta: „Vše na světě je numericky uspořádáno tak, nebo onak. Pravidla jsou definována všude – musí to tak být. Ale na druhou stranu tato matematická pravidla nesmějí být nejdůležitější součástí hudby. Musí být jednoduchá, jsou pouhou kostrou nebo osnovou.“

Každá ze sedmi variací (osmá přechází v kadenci) gradačního dílu má tři složky, které směřují od hudby k tichu: tutti, concertino solo a generální pauzu (G.P.).

První dvě složky se algoritmicky rozšiřují na úkor délky G.P., což značí jednu úroveň gradace.

píše Kateřina Koutná

předchozí díl: Úvod
další díl: Tutti, concertino solo a generální pauza.


link


Ohlasy

[1] 07.06.2005, 16:12:44 lobo
a já tomu nerozumím.

[2] 07.06.2005, 16:32:12 Kateřina
tak si to pusť!

[3] 03.09.2005, 00:48:11 Ydiot - mail - web
Nejsa muzikologem, rozumím jen částečně, ale rozhodně to pro mě vnáší nový pohled na jednu z nejkrásnějších skladeb, které jsem v životě slyšel.


Přidání ohlasu
Ctěné jméno:


E-mailová addresa:


URL vašich stránek:


Ohlas:


Z obsahu vybíráme

Dopis Iljovi Hurníkovi

Bída české operní publicistiky

Landa pro český národ

Upadá trh s nahrávkami?

Má vlast (přímý přenos)

Arvo Pärt: Tabula rasa (1/6)

Kdy napsal Kryl Bratříčka?

Ohlasy P. T. obecenstva

Poslední dobou v redakci hraje

B. Martinů: Šach králi

A. Dvořák: Polednice

M. Kabeláč: Symfonie č. 4

A. Vivaldi: Čtvero ročních období

P. I. Čajkovský: Piková dáma

W. A. Mozart: Don Giovanni

G. Mahler: Symfonie č. 10

G. Mahler: Symfonie č. 7

J. Brahms: Symfonie č. 1

G. Mahler: Symfonie č. 1

F. Mendelssohn: Symfonie č. 4

P. I. Čajkovský: Symfonie č. 6

J. Sibelius: Symfonie č. 5

G. Puccini: Tosca

L. Bernstein: West Side Story

A: Dvořák: Stabat Mater

L. van Beethoven: Klavírní koncert č. 5

G. Mahler: Symfonie č. 6

Nové disky v redakci

J. Sibelius: Symfonie č. 5, 7 (Davis)

D. Bedford: Two poems

C. Cardew: The Great Learning

M. Lindberg: Aura, Engine

M. Steinberg: Symfonie č. 1

T. Willems: Enemy in the Figure, Of Any If And, Pas./Parts

P. Lieberson: Drala, Accordance, Ziji, Fire

M. Lambert: Airs de cour

L. Boulanger: Žalmy

D. Milhaud: Les Choéphores

A. Honegger: Symfonie č. 5

A. Roussel: Bacchus et Ariane

Časopisy k nahlédnutí
(výpůjčka domů není možná)

Gramophone
unikátní britský časopis o vážné hudbě

Harmonie
česky o vážné hudbě, jazzu a world music

HIS Voice
o současné hudbě

Nárazník
blog Adama Javůrka o hudební publicistice

Tam-Tam
časopis Hudební mládeže ČR


bloguje.cz
Counter

| zprávy | inserce | hudba | soutěž | ostatní |

sezony

04/06
02/06
01/06
12/05
11/05
09/05
08/05
07/05
06/05
05/05
04/05
03/05
01/05
12/04
11/04
10/04
09/04
08/04
07/04
06/04
05/04
04/04
03/04
02/04
01/04
12/03
11/03
10/03
09/03
08/03

Uvaděči mají nařízeno nepouštěti nikoho za jednotlivých čísel do koncert. síně.

P. T. obecenstvo se upozorňuje, že veškeré koncerty začínají přesně v určenou hodinu.

Prosíme, aby dámy laskavě odložily klobouky v šatně.