výuka

Petr Olmer, MFF UK

3.10.2006

1. přednáška (3. října 2006)

Úvod. Motivace - proč agenti, definice.

Agent, multiagentní systém. Spolupráce, koordinace, vyjednávání. Klíčové problémy — jak stavět agenty, jak MAS.

Inteligentní agenti. Reaktivní, proaktivní, sociální agenti. Intencionální a postdeklarativní systémy.

Všudypřítomnost — propojování — inteligence — delegování — abstrakce (zaměření na lidi).

Agenti v rámci distribuovaných systémů, umělé inteligence, ekonomie a teorie her, sociálních věd.

Literatura

Wooldridge: Introduction 

Odkazy

příklad agentového systému: NASA Remote Agent na DS1

Petr Olmer, 3.10.2006, 15:40:00, trvalý odkaz,

Komentáře (0)

Přidání komentáře