výuka

Petr Olmer, MFF UK

12.12.2006

9. přednáška (12. prosince 2006)

Vyjednávání. Monotónní ústupkový protokol. Contract Net.

Vyjednávání: vyjednávací množina, protokol jako funkce vyjednávací historie, strategie agentů, pravidlo dohody. Při cestě k dohodě si agenti počítají ceny a zisky. Podstatné jsou individuálně racionální pareto optimální dohody ("čtvrtkružnice").

 

Monotónní ústupkový protokol: Dva agenti podávají simultálně své návrhy. Shoda nastává v okamžiku, kdy návrh druhého není pro prvního horší než jeho vlastní návrh (nebo naopak). V dalších kolech se mohou návrhy jen sbližovat nebo zůstat totožné. Pokud v jednom kole ani jeden agent neustoupil, vyjednávání končí neúspěšně.

Contract Net. Odběratel O hledá vhodného dodavatele D.

1. O vyhlásí znění úkolu (popis úkolu, požadované schopnosti agenta, jak má vypadat nabídka, časový limit na zaslání nabídky).
2. D obdrží znění úkolu, vyhodnotí své schopnosti a odpoví (sestaví nabídku).
3. O obdrží nabídky, vyhodnotí je a vybere vítěze.
4. Vybraný D je informován o svém vítězství, provede úkol a oznámí výsledky.
5. O obdrží výsledky a zpracuje je.

Petr Olmer, 12.12.2006, 18:40:00, trvalý odkaz,

Komentáře (0)

Přidání komentáře