výuka

Petr Olmer, MFF UK

13.11.2006

5. přednáška

Reaktivní architektury. Inteligence podle Brookse. Subsumpční architektura. Situační automaty, RULER a GAPPS. Hybridní architektury.

Reaktivní architektury jsou opozicí k symbolickým — nevyřešené problémy považuje za neřešitelné.

 

Rodney Brooks: Inteligentní chování může být generováno bez explicitních symbolických reprezentací a bez explicitního abstraktního odvozování. Inteligence je samovolnou (samovolně vznikající) vlastností komplexních systémů. Inteligentní chování vzniká jako důsledek agentovy interakce s okolím, není to izolovatelná vlastnost.

 

Subsumpční architektura je založena na hierarchii chování (pravidel), která mezi sebou soupeří. Čím je chování v hierarchii níž, tím je primitivnější a prioritnější. Takové systémy jsou výpočetně velmi jednoduché.

 

Situační automaty: Agent je specifikován pravidly v deklarativním jazyku a zkompilován do číslicového obvodu. Tím se odvozování přesunulo do kompilace a při behu máme dokazatelně omezenou dobu reakce. Využívá se modální logika znalostí.

 

RULER specifikuje sémantiku vstupů, množinu faktů a specifikaci přechodů, GAPPS hlavní cíl a množinu pravidel redukujících cíle. Výsledky je nutné specifikovat sémantikou výstupů.

 

Reaktivní architektury jsou jednoduché, robustní a elegantní, ale kompilace je často NP-úplná či ekvivalentní a po určité hranici síly specifikace již nelze kompilovat vůbec. Těžko se učí, často fungují jen lokálně, nebudují si model prostředí.

 

Hybridní architektury kombinují symbolické a reaktivní. Agent se skládá z několika vrstev, každá je řešená jinou architekturou a chová se jako samostatný agent. Vrstvy mohou být horizontální (všechny rozhodují najednou, pak je problém rozhodnout se pro správný výstup) nebo vertikální (jedno či dvouprůchodové — rozhodují postupně, chyb v jedné vrstvě ovlivňuje všechny následující). 

Petr Olmer, 13.11.2006, 9:26:00, trvalý odkaz,

Komentáře (0)

Přidání komentáře