výuka

Petr Olmer, MFF UK

21.04.2008

19. přednáška (21. dubna 2008)

Logiky pro MAS. Normální modální logika.

Stručný přehled různých logik, jejich vztah k MAS.

Problémy predikátové logiky 1. řádu. Modální operátory a Kripkeho sémantika možných světů.

Nutné (absolutní) a nahodilé pravdy. Možné světy jako epistemické alternativy. Definice pravdivosti modálních operátorů.

Axiom K, odvozovací pravidlo nutnosti (necesiace). Axiomy T (reflexivita), D (sekvenčnost), 4 (tranzitivita), 5 (eukleidicita). Systémy T, S4, slabý S5, S5.

Problémy uplatnění Kripkeho sémantiky pro MAS: Agent věří všem pravdivým formulím. Agentovy domněnky jsou uzavřené na implikaci. Ekvivalentní výroky vedou na ekvivalentní domněnky. Nekonzistentní agent věří všemu.

Zjemnění: Nekontradiktní agent — vadí mu jen když věří A a negaci A najednou.

Petr Olmer, 21.04.2008, 21:17:00, trvalý odkaz,

Komentáře (0)

Přidání komentáře