výuka

Petr Olmer, MFF UK

26.02.2007

2. cvičení (26. února 2007)

Výroková logika - ekvivalence formulí (zákony), normální tvary.

Tabulka pravdivostních hodnot — nevýhody, algoritmizace.

Teorie a modely, tautologické důsledky.

Zákony: komutativní, asociativní, distributivní, idempotence, absorpce, dvojité negace, de Morganovy.

Konjunktivní normální tvar a disjunktivní normální tvar. Minimalizace (Grayovy kódy, Karnaughovy mapy).

příklady  

Petr Olmer, 26.02.2007, 9:00:00, trvalý odkaz,

Komentáře (0)

Přidání komentáře