výuka

Petr Olmer, MFF UK

23.04.2007

9. cvičení (23. dubna 2007)

Úvod do dokazování v predikátové logice.

Ještě jednou věta o dedukci, věta o konstantách.

Axiom specifikace, pravidlo generalizace.

Prenexní operace.

příklady  

Petr Olmer, 23.04.2007, 16:52:00, trvalý odkaz,

Komentáře (0)

Přidání komentáře